VANLIGA FRÅGOR

 

Fråga: Av vilket material är våra produkter gjorda?
Svar: Våra produkter är gjorda av glasfiber (Plastic composite).

Fråga: Vad är glasfiber?
Svar: Glasfiber är ett kompositionsmaterial, som består av glasfyllnadsämne och det syntetiska sammanbindande ämnet polymer.
I glasfibrer spelar glasfiber rollen som armerande material, som ger produkterna hög mekanisk hållbarhet vid liten täthet. De konkurrerar framgångsrikt med aluminium och stål.
Det typiska för glasfiber är en kombination av hög hållbarhet, dielektriska egenskaper, jämförligt låg täthet och värmeledningsförmåga, hög väder-, vatten- och kemisk hållbarhet.

Fråga: Vad är det ifrågavarande materialets företräden?
Svar: Glasfiber har en rad unika egenskaper, som ger det företräden framom andra material:
- hög specifik hållbarhet
- slagtåligt
- stabilitet (åldras inte lätt)
- låg värmeledningsförmåga
- låg elledningsförmåga.
Ännu en viktig egenskap är ekologiskhet. Glasfibermaterial avsöndrar inte skadliga ämnen och de är ofarliga för hälsan.

Fråga: Vad är orsaken till produktens PRISER?
Svar: På grund av att varje produkt tillverkas individuellt, vilket är tidskrävande och består av en stor mängd handarbete, kostar våra katamaraner mera än analoga produkter av plast, eftersom plastprodukter vanligen tillverkas genom pressning. Men när man beaktar PRISER/kvalitet förhållandet ser glasfiberprodukter helt konkurrenskraftiga ut, när man tar i betraktande deras hållbarhetstid. Det viktigaste är att man kan reparera dem.

 

Ladda ner prislistan

 

Enjoy rolling!

 
 

 

 

 

OY VION & CO., LTD
info[AT]polkuvene.fi
Tel.: +358 45 77 317125 (finska)
+358 19-514182 (finska)
+358 19-533463 (english)